TV& VIDEO

hạt sen

Giới nữ, bồi bổ gì khi "đến tháng"?

Giới nữ, bồi bổ gì khi "đến tháng"?

 Thời điểm kinh nguyệt trong tháng là thời điểm khiến tâm sinh lý và sức khỏe của giới nữ giảm sút do những thay đổi về nội tiết. Cần làm gì để những ngày đặc biệt trong tháng trở nên nhẹ nhàng hơn?