TV& VIDEO

hát Xoan Phú Thọ

Phú Thọ: Phục hồi thành công hát Xoan truyền thống

Phú Thọ: Phục hồi thành công hát Xoan truyền thống

VTV.vn - Tại tỉnh Phú Thọ, sau 4 năm được UNESCO công nhận, hát Xoan đã ra khỏi tình trạng cần bảo vệ khẩn cấp của nhân loại và đang phục hồi mạnh mẽ.