hát Xoan Phú Thọ

Phú Thọ: Phục hồi thành công hát Xoan truyền thống

Phú Thọ: Phục hồi thành công hát Xoan truyền thống

VTV.vn - Tại tỉnh Phú Thọ, sau 4 năm được UNESCO công nhận, hát Xoan đã ra khỏi tình trạng cần bảo vệ khẩn cấp của nhân loại và đang phục hồi mạnh mẽ.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive