hậu Brexit

Ngành xuất bản Anh nuôi tham vọng giữ vị trí hàng đầu thế giới

Ngành xuất bản Anh nuôi tham vọng giữ vị trí hàng đầu thế giới

VTV.vn - Hiệp hội các nhà xuất bản Anh cho rằng Brexit là cơ hội để ngành xuất bản của nước Anh mở rộng ảnh hưởng trên phạm vi toàn cầu.