TV& VIDEO

hậu quả mưa lũ

Các địa phương khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ

Các địa phương khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ

VTV.vn - Hiện nay, các tỉnh miền núi phía Bắc và Bắc miền Trung vẫn đang khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ trên địa bàn.