TV& VIDEO

HBO

HBO chi... tiền thưởng cho hacker?

HBO chi... tiền thưởng cho hacker?

VTV.vn - HBO dường như đang chi tiền thưởng cho... hacker thay vì tiền chuộc sau vụ một lượng dữ liệu lớn của kênh truyền hình này bị đánh cắp.