TV& VIDEO

hệ chính quy

Nhiều thay đổi trong việc xét tuyển Đại học năm 2017

Nhiều thay đổi trong việc xét tuyển Đại học năm 2017

VTV.vn - Năm 2017, sẽ có nhiều thay đổi trong cách thức đăng ký hồ sơ xét tuyển và cách thức xét tuyển vào Đại học.