TV& VIDEO

hệ chính quy

Hướng dẫn công tác tuyển sinh Đại học, Cao đẳng chính quy 2018

Hướng dẫn công tác tuyển sinh Đại học, Cao đẳng chính quy 2018

VTV.vn - Bộ GD&ĐT đã có văn bản hướng dẫn công tác tuyển sinh Đại học hệ chính quy; tuyển sinh Cao đẳng, tuyển sinh Trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy.