TV& VIDEO

hệ điều hành

Người dùng Andoird "trung thành" hơn so với người dùng iOS

Người dùng Andoird "trung thành" hơn so với người dùng iOS

VTV.vn - Một khảo sát thú vị mới được đưa ra từ CIRP cho thấy người dùng Andorid "trung thành" hơn nếu so với người dùng hệ điều hành iOS.