TV& VIDEO

hè phố

Khi nào vỉa hè trở về đúng chức năng dành cho người đi bộ?

Khi nào vỉa hè trở về đúng chức năng dành cho người đi bộ?

VTV.vn - Chuyện vào cuộc quyết liệt của lãnh đạo TP.HCM nhằm lập lại trật tự lòng đường vỉa hè, khôi phục lại cảnh quan văn minh đô thị đã nhanh chóng lan ra các tỉnh thành.