TV& VIDEO

hệ sinh thái khởi nghiệp

Hà Nội khai trương Cổng thông tin sinh thái khởi nghiệp

Hà Nội khai trương Cổng thông tin sinh thái khởi nghiệp

VTV.vn -Nền tảng trực tuyến này giúp kết nối các cơ hội kinh doanh khởi nghiệp một cách nhanh chóng và có hệ thống tương tự một công cụ hữu ích tìm kiếm cơ hội đầu tư tại Việt Nam.