TV& VIDEO

hệ sinh thái khởi nghiệp

Khởi nghiệp cần đi vào thực chất

Khởi nghiệp cần đi vào thực chất

VTV.vn - Năm 2018 cần làm gì để xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp sôi động, phát triển và thu hút được nguồn lực đầu tư?