TV& VIDEO

Hệ sinh thái

Huế bảo tồn vùng ngập mặn cửa sông Ô Lâu

Huế bảo tồn vùng ngập mặn cửa sông Ô Lâu

VTV.vn - Từ nay đến năm 2020, tỉnh Thừa Thiên - Huế dự kiến sẽ đầu tư trên 12 tỷ đồng để bảo tồn vùng ngập mặn cửa sông Ô Lâu