Hệ sinh thái

Tiến hành thử nghiệm hệ sinh thái hữu cơ ở Trường Sa

Tiến hành thử nghiệm hệ sinh thái hữu cơ ở Trường Sa

VTV.vn - Dự án "Thử nghiệm hệ sinh thái hữu cơ trên quần đảo Trường Sa" do Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Nông nghiệp Hữu cơ ở Hà Nội triển khai thực hiện.