hệ thống an ninh

Hệ thống an ninh nghiêm ngặt bảo vệ hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều

Hệ thống an ninh nghiêm ngặt bảo vệ hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều

VTV.vn - Hệ thống an ninh bảo vệ hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều được cho sẽ là rất nghiêm ngặt.