TV& VIDEO

hệ thống ATM

Lỗ hổng bảo mật hệ thống ATM

Lỗ hổng bảo mật hệ thống ATM

VTV.vn - Công nghệ thẻ từ ATM của Việt Nam còn lạc hậu; máy POS không dây chưa định vị và sơ suất bảo mật thông tin từ khách hàng là một số lý do tạo lỗ hổng bảo mật hệ thống ATM.