TV& VIDEO

hệ thống giáo dục đại học

Đại học Ngân hàng TP.HCM đón nhận giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục

Đại học Ngân hàng TP.HCM đón nhận giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục

VTV.vn - Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM đã tổ chức lễ đón nhận giấy chứng nhận kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục và hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2015.