TV& VIDEO

hệ thống giáo dục

Tiêu chí xác định hàng hóa phục vụ cho giáo dục

Tiêu chí xác định hàng hóa phục vụ cho giáo dục

VTV.vn - Hàng hóa chuyên dùng phục vụ trực tiếp cho giáo dục là hàng hóa được sử dụng cho dạy học và nghiên cứu khoa học của người dạy và người học…