TV& VIDEO

hệ thống giáo dục

Dạy lập trình cho trẻ em bậc tiểu học

Dạy lập trình cho trẻ em bậc tiểu học

VTV.vn - Tại Odense (Đan Mạch), trẻ em dù mới ở bậc tiểu học đã bắt đầu được học lập trình.