TV& VIDEO

Hệ thống giao thông thông minh

[INFOGRAPHIC] Những ứng dụng công nghệ cho giao thông thông minh tại Việt Nam

[INFOGRAPHIC] Những ứng dụng công nghệ cho giao thông thông minh tại Việt Nam

VTV.vn - Những năm gần đây, hàng loạt biện pháp công nghệ đã được áp dụng để tạo nên một hệ thống giao thông thông minh tại Việt Nam như: camera phạt nguội, bản đồ xe bus...