TV& VIDEO

hệ thống giao thông

Trải nghiệm những mẫu taxi trong tương lai

Trải nghiệm những mẫu taxi trong tương lai

VTV.vn - Mời quý vị chiêm ngưỡng những mẫu taxi có thể ra đời trong tương lai, vượt qua những khuôn mẫu truyền thống, đáp ứng các thay đổi về môi trường, điều kiện sống…