hệ thống lưới điện

Nghệ An: Thị xã Thái Hòa đạt nông thôn mới có lưới điện... cũ

Nghệ An: Thị xã Thái Hòa đạt nông thôn mới có lưới điện... cũ

VTV.vn - Với danh hiệu đạt chuẩn nông thôn mới, mọi hạ tầng kỹ thuật ở thị xã Thái Hoà, tỉnh Nghệ An lẽ ra phải đảm bảo đạt chuẩn, nhưng lưới điện lại cũ.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive