TV& VIDEO

hệ thống ngân hàng

Thụy Sĩ là trung tâm tài chính bí mật thông tin nhất thế giới

Thụy Sĩ là trung tâm tài chính bí mật thông tin nhất thế giới

VTV.vn - Thụy Sĩ là trung tâm tài chính bí mật nhất trên thế giới, tiếp sau đó là Mỹ.