TV& VIDEO

hệ thống nước sạch

Ổn định đời sống người dân tái định cư thủy điện Lai Châu

Ổn định đời sống người dân tái định cư thủy điện Lai Châu

VTV.vn - Tuy còn khó khăn về đất sản xuất nhưng đời sống người dân tái định cư thủy điện Lai Châu đã từng bước ổn định.