hệ thống nước sạch

Nhiều công trình nước sạch bị bỏ hoang

Nhiều công trình nước sạch bị bỏ hoang

VTV.vn - Người dân thiếu nước sinh hoạt trong khi công trình nước sạch hàng tỷ đồng thì bị bỏ hoang.