TV& VIDEO

Hệ thống siêu thị

Công ty tuyển dụng “giăng bẫy” lừa sinh viên

Công ty tuyển dụng “giăng bẫy” lừa sinh viên

VTV.vn - Nhiều lao động trẻ, sinh viên đã bị mất từ hàng trăm đến hàng triệu đồng cho một số công ty tuyển dụng việc làm trên địa bàn TP.HCM để tìm việc làm.