TV& VIDEO

Hệ thống siêu thị

Tấn công mạng toàn cầu: Nhiều máy tính ở Ukraine dính mã độc

Tấn công mạng toàn cầu: Nhiều máy tính ở Ukraine dính mã độc

VTV.vn - Hàng loạt máy tính ở Ukraine đã bị dính mã độc trong một đợt tấn công mạng mới.