TV& VIDEO

hệ thống tài chính

Trung Quốc tăng cường giám sát cổ đông của các ngân hàng thương mại

Trung Quốc tăng cường giám sát cổ đông của các ngân hàng thương mại

VTV.vn - Ủy ban Quản lý Ngân hàng Trung Quốc đã công bố các biện pháp tạm thời nhằm tăng cường giám sát lượng cổ phần nắm giữ của cổ đông ở các ngân hàng thương mại tại nước này.