TV& VIDEO

hệ thống Y tế

Y tế cơ sở - năng lực chưa đáp ứng được yêu cầu

Y tế cơ sở - năng lực chưa đáp ứng được yêu cầu

VTV.vn - Gần 12.000 trạm y tế của hệ thống này hiện chưa đảm đương được yêu cầu đề ra, khi thiết bị thì thiếu, còn nhân lực lại yếu.