TV& VIDEO

Helsinki

"Nếu đánh rơi ví, hãy làm rơi ở Phần Lan"

"Nếu đánh rơi ví, hãy làm rơi ở Phần Lan"

 Trang Reader's Digest mới làm một cuộc khảo sát xem người dân thành phố nào thật thà nhất và họ đã "đánh mất" 192 chiếc ví trên khắp thế giới cho thử nghiệm này.