TV& VIDEO

heo bệnh

Heo bệnh, heo chết được "tuồn" ra thị trường như thế nào?

Heo bệnh, heo chết được "tuồn" ra thị trường như thế nào?

VTV.vn - Thay vì tiêu hủy heo bệnh, heo chết, người chăn nuôi lại mang bán cho thương lái, “hóa phép” thành thịt tươi để bán ra thị trường.