TV& VIDEO

hết thời hạn

Hơn 1300 lao động Hà Tĩnh cư trú, làm việc trái phép tại Hàn Quốc

Hơn 1300 lao động Hà Tĩnh cư trú, làm việc trái phép tại Hàn Quốc

VTV.vn - Tình trạng lao động sau khi hết thời hạn hợp đồng nhưng vẫn bỏ trốn ở nước ngoài đã và đang làm ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu lao động chính thống.