TV& VIDEO

hiếm muộn

Gia tăng tình trạng hiếm muộn ở miền Nam châu Âu

Gia tăng tình trạng hiếm muộn ở miền Nam châu Âu

VTV.vn - Tại các nước Nam Âu, tình trạng hiếm muộn đang gia tăng. Đây là kết quả của một nghiên cứu mới do Pháp công bố.