Hiến chương ASEAN

Hiến chương ASEAN sẽ không thay đổi nguyên tắc đồng thuận

Hiến chương ASEAN sẽ không thay đổi nguyên tắc đồng thuận

VTV.vn - Theo Tổng Thư ký Lê Lương Minh, nguyên tắc đồng thuận của ASEAN sẽ không thay đổi bởi đây vốn là nguyên tắc quan trọng hàng đầu của Hiệp hội.