hiến máu nhân đạo

Hành Trình Đỏ 2018 đã tiếp nhận gần 1.900 đơn vị máu

Hành Trình Đỏ 2018 đã tiếp nhận gần 1.900 đơn vị máu

VTV.vn - Khởi động từ ngày 13/6, đến hôm nay, Hành Trình đỏ đã diễn ra sôi nổi tại Cà Mau, Hải Phòng và Kiên Giang với số đơn vị máu thu được đều vượt kế hoạch đề ra.