TV& VIDEO

Hiến pháp

Giá trị nhân quyền và dân quyền trong tư tưởng lập hiến Hồ Chí Minh

Giá trị nhân quyền và dân quyền trong tư tưởng lập hiến Hồ Chí Minh

VTV.vn - Sau 71 năm nhìn lại, bản Hiến pháp vẫn vẹn nguyên giá trị thời đại bởi nó đã nói thay cho tiếng lòng của người dân trên khắp cả nước.