TV& VIDEO

hiến tặng giác mạc

Sức lan tỏa từ việc hiến tặng giác mạc

Sức lan tỏa từ việc hiến tặng giác mạc

VTV.vn - Hơn 2.000 người mù lòa đã tìm lại được ánh sáng là thành quả kết nối của ngân hàng mắt, thuộc bệnh viện Mắt trung ương sau hơn 7 năm đi vào hoạt động.