TV& VIDEO

hiến tặng

Hai cuộc đời được kết nối nhờ ghép mặt

Hai cuộc đời được kết nối nhờ ghép mặt

VTV.vn - Hiện trên toàn thế giới chỉ có khoảng hơn 30 ca ghép mặt được thực hiện thành công. Tại Mỹ, một ca ghép mặt đến từ 2 bi kịch, đã đem đến một câu chuyện cảm động.