Hiệp định FTA

EU nhất trí cách tiếp cận mới đối với các FTA

EU nhất trí cách tiếp cận mới đối với các FTA

VTV.vn - Ngày 22/5, Bộ trưởng thương mại các nước EU đã nhất trí với phương pháp tiếp cận mới trong việc ký kết và phê chuẩn các hiệp định tự do thương mại (FTA).