hiệp định thương mại song phương

Diễn đàn Thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ

Diễn đàn Thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ

VTV.vn - Diễn đàn Thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ do Bộ Công Thương tổ chức đã diễn ra vào sáng nay (18/5) tại TP.HCM.