TV& VIDEO

hiệp định thương mại song phương

Bộ trưởng Bộ Công Thương: Hiệp định CPTPP có chất lượng không thua kém hiệp định TPP

Bộ trưởng Bộ Công Thương: Hiệp định CPTPP có chất lượng không thua kém hiệp định TPP

VTV.vn - Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh khẳng định chất lượng Hiệp định CPTPP không thua kém Hiệp định TPP và còn có nhiều điểm tiến bộ hơn.