TV& VIDEO

hiệp định thương mại tự do Việt Nam EU

Thông cáo chung Đối thoại Chiến lược Việt Nam – Anh lần thứ 6

Thông cáo chung Đối thoại Chiến lược Việt Nam – Anh lần thứ 6

VTV.vn - Đối thoại là một mốc quan trọng nhằm đánh giá và định hướng quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Vương quốc Anh.