TV& VIDEO

Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU

Nỗ lực sớm phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU

Nỗ lực sớm phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU

VTV.vn - Việt Nam và Ủy ban châu Âu sẽ nỗ lực thúc đẩy các thủ tục cuối cùng để sớm ký kết, phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU.