TV& VIDEO

Hiệp định tự do

Cộng đồng doanh nghiệp châu Âu kỳ vọng vào FTA Việt Nam - EU

Cộng đồng doanh nghiệp châu Âu kỳ vọng vào FTA Việt Nam - EU

VTV.vn - Việc kết thúc đàm phán, tiến tới ký kết Hiệp định tự do thương mại song phương được cộng đồng doanh nghiệp của cả Việt Nam và Liên minh châu Âu trông đợi từ lâu.