TV& VIDEO

hiệp hội cá tra việt nam

Xuất khẩu cá tra sang châu Âu và Mỹ giảm mạnh

Xuất khẩu cá tra sang châu Âu và Mỹ giảm mạnh

VTV.vn -Trong 3 thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, duy nhất thị trường Trung Quốc là tăng mạnh, 2 thị trường truyền thống còn lại là Hoa Kỳ và EU đều sụt giảm mạnh.