TV& VIDEO

hiệp hội cá tra việt nam

Kiểm tra 100% các lô hàng cá tra xuất khẩu vào Mỹ

Kiểm tra 100% các lô hàng cá tra xuất khẩu vào Mỹ

VTV.vn - Từ ngày 15/7 - 15/10/2016, 100% lô hàng cá tra Việt Nam, sẽ phải được kiểm tra, lấy mẫu kiểm nghiệm và chứng nhận an toàn thực phẩm trước khi xuất khẩu vào Mỹ.