Hiệp hội da giày Việt Nam

Tạo chuỗi liên kết mới cho ngành da giày khi hội nhập

Tạo chuỗi liên kết mới cho ngành da giày khi hội nhập

VTV.vn - Đó là vấn đề trọng tâm được đặt ra tại Hội nghị Xúc tiến xuất khẩu Da giày Việt Nam và Triển lãm Quốc tế Da & giày lần thứ 18 tại TP.HCM.