TV& VIDEO

Hiệp hội lương thực Việt Nam

Xuất khẩu gạo đã vượt cả năm 2016

Xuất khẩu gạo đã vượt cả năm 2016

VTV.vn - Theo Hiệp hội lương thực Việt Nam, lũy kế từ đầu năm đến đầu tháng 10/2017, xuất khẩu gạo cả nước đã đạt hơn 5,2 triệu tấn, vượt tổng khối lượng xuất khẩu của cả năm 2016.