TV& VIDEO

Hiệp hội Vận tải

Cấm thiết bị điện tử trên máy bay – chủ đề chính trong cuộc họp của IATA

Cấm thiết bị điện tử trên máy bay – chủ đề chính trong cuộc họp của IATA

VTV.vn - Hội nghị của Hiệp hội vận tải hàng không quốc tế IATA tập trung thảo thuận các chủ đề nóng xung quanh việc cấm thiết bị điện tử trên máy bay.