TV& VIDEO

hình ảnh phản cảm

Quan niệm về công đức: Hiểu sao cho đúng?

Quan niệm về công đức: Hiểu sao cho đúng?

VTV.vn - Hiểu công đức thế nào cho đúng? Phóng viên Thời sự VTV đã tham khảo ý kiến từ các nhà tu hành và các chuyên gia nghiên cứu xung quanh câu hỏi này.