hình sự

Livestream “động chạm” bản quyền phim: Dễ vi phạm nhưng khó xử lý

Livestream “động chạm” bản quyền phim: Dễ vi phạm nhưng khó xử lý

VTV.vn - Những vụ "động chạm" đến bản quyền phim bằng cách livestream rất dễ vi phạm nhưng lại khó xử lý về mặt hình sự.