hình thức BOT

Sạt lở bờ Nam kênh Chợ Gạo đe dọa hàng trăm hộ dân ở Tiền Giang

Sạt lở bờ Nam kênh Chợ Gạo đe dọa hàng trăm hộ dân ở Tiền Giang

VTV.vn - Nhà cửa, vườn tược và tuyến đường ven kênh đang có nguy cơ bị nhấn chìm, nhưng người dân và chính quyền địa phương đều bất lực.