TV& VIDEO

hình thức đầu tư

Huy động BOT xây dựng cao tốc Bắc Nam

Huy động BOT xây dựng cao tốc Bắc Nam

VTV.vn - Việc huy động nguồn lực từ xã hội, trong đó có hình thức đầu tư BOT là rất cần thiết.