TV& VIDEO

hình thức đầu tư

2.560 tỷ đồng đầu tư xây cầu Vĩnh Tuy (giai đoạn 2)

2.560 tỷ đồng đầu tư xây cầu Vĩnh Tuy (giai đoạn 2)

VTV.vn - UBND TP Hà Nội đã đề xuất Thủ tướng về việc đầu tư 2.560 tỷ đồng để tiếp tục triển khai dự án cầu Vĩnh Tuy (giai đoạn 2), đồng thời xin cơ chế đặc thù lựa chọn nhà đầu tư.