TV& VIDEO

hộ chiếu điện tử

Liên minh châu Phi ra mắt hộ chiếu tự do đi lại giữa 54 nước

Liên minh châu Phi ra mắt hộ chiếu tự do đi lại giữa 54 nước

VTV.vn - Liên minh châu Phi AU sẽ tăng cường gắn kết hơn bằng việc ra mắt hộ chiếu cho phép đi lại tự do trên toàn châu lục.