hồ đập

Hà Tĩnh điều tiết nước đảm bảo an toàn hồ đập

Hà Tĩnh điều tiết nước đảm bảo an toàn hồ đập

VTV.vn - Hiện trên địa bàn toàn tỉnh Hà Tĩnh có 190/350 hồ có nguy cơ mất an toàn cao; trong đó có 8 hồ đang thi công sửa chữa.