TV& VIDEO

hồ Dầu Tiếng

Hồ Dầu Tiếng xả tràn từ 7h ngày 21/11

Hồ Dầu Tiếng xả tràn từ 7h ngày 21/11

VTV.vn - Từ 7h ngày 21/11 đến 7h ngày 26/11, hồ Dầu Tiếng sẽ xả tràn với lưu lượng 150m3/giây, nhằm đảm bảo an toàn công trình hồ, phòng và giảm lũ cho hạ du sông Sài Gòn.