TV& VIDEO

hộ kinh doanh nhỏ lẻ

TP.HCM: Hơn 400 hộ kinh doanh chuyển đổi lên doanh nghiệp

TP.HCM: Hơn 400 hộ kinh doanh chuyển đổi lên doanh nghiệp

VTV.vn - Trong 5 tháng đầu năm, TP.HCM có khoảng 413 doanh nghiệp được thành lập từ các hộ kinh doanh cá thể.