TV& VIDEO

hộ kinh doanh

Đề xuất các hộ kinh doanh chăn nuôi phải đăng ký

Đề xuất các hộ kinh doanh chăn nuôi phải đăng ký

VTV.vn - Người chăn nuôi phải kê khai với chính quyền để Nhà nước có thông tin quản lý.