TV& VIDEO

hồ Linh đàm

Đề xuất xây dựng đường vành đai 3 qua hồ Linh Đàm

Đề xuất xây dựng đường vành đai 3 qua hồ Linh Đàm

VTV.vn - TP Hà Nội đang có chủ trường đầu tư xây dựng tuyến đường vành đai 3 dưới thấp, đi qua hồ Linh Đàm và nhánh kết nối với đường vành đai 3.