TV& VIDEO

hộ mới thoát nghèo

Hiệu quả cho vay hộ mới thoát nghèo

Hiệu quả cho vay hộ mới thoát nghèo

VTV.vn - Trong hơn 1 năm qua, nguồn vốn vay cho hộ mới thoát nghèo đã giúp nhiều hộ vay phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập và có cuộc sống tốt hơn.